Karról

Jelenlegi hely

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara nevében!

Engedje meg, hogy ismertessem az Intézmény célját, küldetését és legfőbb értékeit annak érdekében, hogy átfogó lépet kapjon a KGK-ról!

A Keleti Károly Gazdasági Kar legfőbb célja, hogy vonzó oktatási intézmény legyen, ahol inspiráló tanulni és motiváló dolgozni.

Gazdasági és ahhoz kapcsolódó multidiszciplináris képzéseink révén a gyakorlatban jól alkalmazható tudást kívánunk adni hallgatóinknak. Célunk, hogy a gazdasági és az ahhoz szorosan kapcsolódó tudományterületek integrálásával versenyképes képzéseket biztosítsunk a hozzánk jelentkezőknek.
Arra törekszünk, hogy a tanulás élmény legyen hallgatóink számára, akik egy értékes és erős közösség tagjaként a munakerőpiacon is sikerrel állják meg majd helyüket.
Felsőoktatási intézményként meghatározó szerepet kívánunk betölteni a hazai és a nemzetközi tudományos életben. A gazdaság szereplői számára értékes kutatási projektek révén, a piac meghatározó szereplőivel létesített szakmai kapcsolatok ápolásával törekszünk erősíteni reputációnkat.

A Kar küldetése, hogy jó szakemberek képzésével, továbbképzésével támogassa a hazai gazdaságot, érdemben járuljon hozzá a hazai értelmiség gyarapodásához.
Missziónk továbbá, hogy növeljük a hazai és nemzetközi tudományos életben az Óbudai Egyetem és azon belül a Keleti Károly Gazdasági Kar elismertségét.

A KGK legfőbb értékének egyike a tudástranszfer. Hiszünk abban, hogy ismereteink, tapasztalataink átadásával, megosztásával közvetlenül tudunk hozzájárulni az emberek sikeréhez, magasabb önbecsüléséhez. A szorgalmat és a tehetséget elismerő munkaadóként kiemelkedő értéknek tekintjük a humán tőkét. Hiszünk az együttműködés és együttgondolkodás értékteremtő erejében.

A KGK legfőbb ereje a közösség. Másokért, a közösségért, a társadalomért is tenni akaró emberekkel kívánunk együtt dolgozni és ezt az értékrendet közvetítjük hallgatóink felé is. Az elfogadás, önmagunk és mások együttes tisztelete alapvető minden itt dolgozó és itt tanuló egyetemi polgár számára.

Küldetésünk, hogy a nálunk tanulók és dolgozók számára inspiráló környezetet, támogató és elfogadó légkört teremtsünk, ahol jó tanulni és érdemes dolgozni.

KGK: A közösség, a mi sikerünk!
Dr. habil. Garai-Fodor Mónika, dékán
Utoló frissítés: 2022. július 15.